Rodzice dla Zdrowia na Facebookumypacjenci.org na Twitterze mypacjenci.org na youtube mypacjenci.org na slideshare

Inicjatorzy projektu

 

 

Misją Fundacji Nutricia jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. 

Głównymi obszarami działalności są:

  • badania naukowe z zakresu żywienia człowieka (kurs podstaw Evidence-Based Medicine EBM, granty badawcze, badania naukowe z obszaru żywienia zainicjowane przez Fundację)

  • edukacja związana z żywieniem (1000 pierwszych dni dla zdrowia, granty edukacyjne na szkolenia laktacyjne, "Czym skorupka za młodu", stypendia naukowe)

  • partnerstwo dla zmiany społecznej w obszarze żywienia (zaburzenia karmienia u dzieci - długofalowy plan wdrażania standardu postępowania w Polsce, Rodzice dla zdrowia, Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy)

 

 

Fundacja MY Pacjenci wspiera partycypację pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim, żeby komunikowały skuteczniej swoje problemy i potrzeby.

Fundacja MY Pacjenci to przede wszystkim ludzie: 

  • ludzie, w interesie których działamy, przede wszystkim pacjenci, organizacje pacjenckie i osoby związane z ochroną zdrowia, ale tak naprawdę każdy obywatel, ponieważ każdy z nas może stać się pacjentem,

  • ludzie – zespół Fundacji, pasjonaci z wielu dyscyplin, nie tylko ochrony zdrowia, także prawnicy, analitycy, ekonomiści, socjolodzy, antropolodzy, to ludzie, których połączył wspólny cel: wspieranie pacjentów.

 

  

 Zespół Fundacji MY Pacjenci:

 

EWA BOREK: Prezes Zarządu Fundacji, MD, MBA, ekspert z zakresu systemu ochrony zdrowia z 20-letnim doświadczeniem pracy w dużych międzynarodowych firmach. Angażowała się również w prowadzone z rozmachem projekty edukacyjne takie jak: Wolność Oddechu realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce, który doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 mln uczniów; Rak Piersi od A do Z realizowany we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek. Inicjatorka akcji edukacyjnej w obszarze praw pacjenta Leczyć po Ludzku realizowanego przez Gazetę Wyborczą. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu usprawnienia systemu ochrony zdrowia.

 

 

JOANNA TURKIEWICZ: Członek Zarządu Fundacji, ekonomista, socjolog, doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest wieloletnim praktykiem z zakresu mediów społecznościowych i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi komunikacji celem budowania wizerunku. Posiada doświadczenie w realizowaniu badań społecznych. Wykładowca Ośrodka Doradztwa Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej.    

 

 

 

 

 

 

 

MAGDALENA KOŁODZIEJ, Kierownik Projektu, filolog angielski, specjalista ds. marketingu i zarządzania projektami. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu projektami edukacyjnymi w ochronie zdrowia, a w tym m.in. Cukrzycowe Centra Edukacji Lilly czy Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie. Posiada doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju szkoleń, konferencji i spotkań na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym.

 

 

 

 

EWA VISAN: Dyrektor Wykonawczy Fundacji, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania zdobytym podczas pracy w firmach o międzynarodowym zasięgu takich jak Procter&Gamble, Nestle, UPC, Makro C&C oraz w wielu projektach doradczych. Absolwentka SGH i studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Illinois. Od 4 lat członek Kapituły Sędziowskiej konkursu PNSA, aktywny działacz społeczny. Interesuje się architekturą wnętrz, lubi aktywny styl życia, jej pasją są podróże i poznawanie krajów Azji.

 

ANNA SITEK, Asystentka Zarządu, magister socjologii i prawa. W okresie od października 2013 do czerwiec 2014 wykładowca na Universidad Nacional Autónoma de México w Mexico City. Doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Badacz w projektach międzynarodowych, takich jak: Euroacademy, E-ruralnet – Network Promoting E-learning for Rural Areas and Alternative Agro-Food Network,  jak również krajowych, m.in: Dobry start – Centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. 
Główne zainteresowania: społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwo informacyjne, LLL, rozwój obszarów wiejskich. 

 

 

MARTA KOZIEJ: Wolontariuszka Fundacji, od 2012 roku studentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez rok obejmowała stanowisko wice-przewodniczącej Komisji Stypendialnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W ramach studiów prowadzi badania terenowe wśród sąsiedzkich i rodzinnych kooperatyw na warszawskim Grochowie. Interesuje się antropologią organizacji i globalizującego się świata. Do jej pozanaukowych zainteresowań należą muzyka klasyczna, gra na saksofonie oraz nauka języków.

 

 

Running sports | Nike Shoes, Sneakers & Accessories

 

Raporty