Rodzice dla Zdrowia na Facebookumypacjenci.org na Twitterze mypacjenci.org na youtube mypacjenci.org na slideshare

O projekcie

TYTUŁEM WSTĘPU

Dziecko do 18 roku życia powinno być objęte opieką lekarską nie tylko wtedy, kiedy zachoruje. Regularne badanie dzieci zdrowych czyli badania profilaktyczne mają zagwarantować, że na wczesnym etapie zostaną wychwycone problemy z rozwojem fizycznym, intelektualnym czy emocjonalnym i będzie można skutecznie im zaradzić. Do zadań opieki profilaktycznej należy szczepienie dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień oraz  edukacja w zakresie ich prawidłowego żywienia. Opieka pediatryczna jest zadaniem wykonywanym przez lekarzy i pielęgniarki w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej POZ.

Według badań przeprowadzonych przez NFZ w 2013 roku odbywa się zaledwie 1/3 wizyt profilaktycznych z dziećmi zdrowymi. Oznacza to, że spora grupa dzieci pozostaje poza nadzorem publicznej służby zdrowia. Projekt Rodzice dla zdrowia ma na celu ustalenie dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić. Wydaje się, że powinna ulec poprawie jakość opieki sprawowanej nad dziećmi zdrowymi w poradniach POZ.


 

CEL PROJEKTU

Poprawa jakości opieki profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dziećmi w wieku 0-5 lat.

Opracowanie z ekspertami, lekarzami, dietetykami, pielęgniarkami i w konsultacji z rodzicami standardów profilaktycznej opieki pediatrycznej nad dziećmi w wieku 0-5 lat, by mali pacjenci mieli zapewniony rozwój pod okiem fachowego zespołu, nadzorującego stan dziecka nie tylko w trakcie choroby, ale także pod kątem profilaktycznym. Ważnym aspektem profilaktyki zdrowotnej jest również żywienie dzieci, w tym wyrobienie i utrwalenie odpowiednich nawyków żywieniowych.

Chcemy, by lekarz i jego zespół stali się partnerem dla rodzica pragnącego zapewnić swojemu dziecku zdrowie i odpowiedni rozwój.

 

 

JAKIE PODJĘLIŚMY DZIAŁANIA?

1.  Organizowanie szkoleń dla autorów blogów parentingowych w dziedzinach praw pacjenta, zdrowia i żywienia dziecka, by mogli stać się dla internautów  źródłem  przekazującym czytelnikom poza własnymi doświadczeniami również rzetelną wiedzę ekspercką.

2. Stworzenie portalu internetowego z bazą podstawowych porad medycznych i żywieniowych dla rodziców, udostępnionych nam z godnych zaufania źródeł.

3. Zainicjowanie mapy dobrych praktyk pediatrycznych w Polsce polecanych przez rodziców pacjentów i udostępnienie jej na portalu, by rodzice mogli wymieniać się opiniami i wybierać dla swoich dzieci najlepszych lekarzy.

4. Przeprowadzenie badania kwestionariuszowego, które ma na celu zebranie doświadczeń i opinii o lekarzach i o profilaktycznej opiece medycznej zapewnianej dzieciom.

5. Uwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie dyskusji w gronie lekarzy, pielęgniarek, rodziców, dietetyków i administracji publicznej, w trakcie której eksperci i rodzice podzielą się opiniami dotyczącymi opieki medycznej, podsumują i zanalizują wyniki badania kwestionariuszowego i rozpoczną dyskusję na temat nowych standardów opieki pediatrycznej w Polsce.

 

DLACZEGO TAK WAŻNE JEST ZAANGAŻOWANIE RODZICÓW, SZCZEGÓLNIE TYCH AKTYWNYCH W NOWYCH MEDIACH?

Współcześnie lekarz nie jest głównym i jedynym źródłem informacji dla rodziców na temat zdrowia i opieki nad dziećmi. Wzrosła rola internetu (więcej w artykule Cyberpacjenci Dr Google) i informacji pozyskiwanych przez coraz bardziej świadomych rodziców z Internetu (więcej w artykule Blogerzy dla zdrowia). Rośnie rola pacjentów i rodziców jako świadomych konsumentów usług zdrowotnych. Wydaje się, że powinni być oni włączeni w proces podejmowania decyzji o rozwiązaniach systemowych w ochronie zdrowia, dotyczących zdrowia ich dzieci.

 

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją NUTRICIA.

 

 

 

 

trace affiliate link | Nike React Element 87

 

Raporty