Rodzice dla Zdrowia na Facebookumypacjenci.org na Twitterze mypacjenci.org na youtube mypacjenci.org na slideshare

Rzecznik interweniuje ws. nadwagi i otyłości

Poniżej aktualne propozycje Rzecznika Praw Dziecka. Wśród nich odpowiedź na potrzeby rodziców dotyczących wprowadzenia finansowanej przez NFZ porady dietetycznej. Zachęcamy do zapoznania się.

 

"Rzecznik praw dziecka zaproponował zmiany, które mogą przyczynić się do wzrostu aktywności fizycznej a także zapobiec nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Marek Michalak kolejny raz przedstawił stanowisko w kwestii ustalenia niezbędnych działań, które należy podjąć, aby przeciwdziałać nasilającemu się problemowi nadwagi.
W oparciu o analizę działań i interwencji, podejmowanych przez Biuro RPD, w konsultacji z ekspertami z Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu Żywności i Żywienia, a także innymi specjalistami z zakresu żywienia i kultury fizycznej oraz przedstawicielami samorządów, rzecznik sformułował wnioski oraz propozycje zmian, które mogą przyczynić się do wzrostu aktywności fizycznej a także zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Zdaniem rzecznika należałoby rozważyć: (...)
- wprowadzenie obowiązku kontraktowania przez NFZ porad dietetyczno-żywieniowych dla dzieci i młodzieży oraz obowiązku oceny sposobu żywienia dzieci przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

- Powyższe działania pozwoliłyby na wypracowanie skoordynowanego leczenia dzieci z otyłością, którego obecnie brakuje - zaznaczył po raz kolejny Marek Michalak w swoim wystąpieniu do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki Sejmu RP oraz Komisji Zdrowia Sejmu RP.  "

Więcej na rp.pl.

 


 

Raporty