Rodzice dla Zdrowia na Facebookumypacjenci.org na Twitterze mypacjenci.org na youtube mypacjenci.org na slideshare

Moczenie nocne można i trzeba leczyć - linemed.pl

"Wołanie o pomoc" - tak można określić charakter rozmów z osobami dzwoniącymi na infolinię Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Moczeniem Nocnym"DOBRA NOCKA". 

Grażyna Gniadzik, ekspertka Stowarzyszenia, podsumowuje kolejny rok działalności infolinii i odpowiada na najczęściej zadawane pytania: Gdzie szukać pomocy? Jak podawać leki? Jakie mogą być przyczyny moczenia? Czy i jakie błędy wychowawcze powodują moczenie? Czy konieczna jest diagnostyka inwazyjna? W jakim wieku należy rozpocząć leczenie dziecka? 

PROBLEM DZIECI I RODZICÓW 

W Polsce średnio troje dzieci w każdej pierwszej klasie szkoły podstawowej dotkniętych jest moczeniem nocnym. Oznacza to, że aż 10 procent wszystkich dzieci cierpi, budząc się w mokrym łóżku i ponosi konsekwencje tej przykrej oraz stresującej choroby. Problem dotyka nie tylko rodziców i dzieci w wieku szkolnym, ale i tych, którzy przechodzą z tą chorobą w dorosłe życie. Obecna wiedza lekarska pozwala na zastosowanie skutecznych metod leczenia, które przywracają dziecko do normalnego funkcjonowania w środowisku rówieśników. Medycy podkreślają, że wiedza i postawa rodziców mają kluczowy wpływ na powodzenie terapii.

Stowarzyszenie "DOBRA NOCKA" zostało powołane przez grupę lekarzy zajmujących się dziećmi z moczeniem nocnym. Oprócz udzielania pomocy dzieciom i rodzinom dotkniętym tą chorobą, skupia się ono na działaniach edukacyjnych i informacyjnych, kierując je przede wszystkim do rodziców. "DOBRA NOCKA" przekazuje im wiedzę na temat profilaktyki, prawidłowego rozwoju oraz sposobu postępowania z moczącymi się dziećmi.

"Stowarzyszenie będzie kontynuowało swoją działalność informacyjną. Aktualnie opracowujemy nowe akcje informacyjne poszerzające wiedzę o moczeniu nocnym. Zdajemy sobie sprawę, że brak informacji sprzyja utrwalaniu się różnorodnych mitów dotyczących przyczyn moczenia nocnego oraz pojawianiu się błędnych koncepcji odnośnie do postępowania z moczącym się dzieckiem" - zapewnia dr n. med. Grzegorz Paruszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Moczeniem Nocnym.

Stowarzyszenie zaprasza rodziców wraz z dziećmi i wszystkich zainteresowanych do korzystania z infolinii pod numerem 0801353500 w poniedziałki i środy od 18.00 do 20.00. Infolinia działała przez cały rok, dlatego eksperci mogą dokonać niezbędnych podsumowań.

"Wszystkie telefony łączy wspólny mianownik, który można określić jako wołanie o pomoc. Rodzice, dziadkowie czy też młodzież po prostu nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. A jeśli już ją znajdują, okazuje się, że wiedza o tym, jak leczyć moczenie, jest nikła lub żadna. Dlatego bardzo się cieszę, że poprzez telefoniczne konsultacje oraz wskazanie odpowiednich specjalistów mogę pomagać potrzebującym" - mówi Grażyna Gniadzik ze Stowarzyszenia "DOBRA NOCKA".

NIE BÓJMY SIĘ PYTAĆ

Jak podkreśla Gniadzik, infolinia działa przede wszystkim informacyjnie. "Zwracamy uwagę na przyczyny, skutki oraz sposoby leczenia moczenia nocnego. Udzielamy potrzebującym fachowej pomocy i porady, wierząc, że kluczowe w leczeniu jest często właściwe poinformowanie o chorobie. Poprzez akcje informacyjne uświadamiamy, że moczenie nocne jest problemem, który przy właściwie rozpoznanej przyczynie można wyleczyć" - tłumaczy.

Dzwoniąc na infolinię, można uzyskać odpowiedzi na pytania, jak również wskazówki co do tego, gdzie należy się zwrócić o pomoc.

Wśród kwestii omawianych szerzej Gniadzik na pierwszym miejscu wymienia pytania o wiek, w jakim należy rozpocząć leczenie. Z danych statystycznych wynika, że w grupie wiekowej 4-latków jeszcze co 3 dziecko moczy się w nocy. W przypadku dzieci starszych, 5- i 6-letnich, problem dotyka co piąte z nich. Specjalistka zdecydowanie odradza czekanie na samoistne rozwiązanie problemu. Jej zdaniem, im wcześniej problem zostanie zidentyfikowany, tym szybciej można dziecko uwolnić od koszmaru mokrego łóżka.

Przyczyny moczenia bywają różne i jest ich bardzo wiele. Każdy przypadek wymaga konsultacji z lekarzem, ważna jest rozmowa, identyfikacja problemu i właściwe postępowanie medyczne.

Specjalistka dodaje, że rodzice często proszą o poradę na temat wysadzania dzieci w nocy. Wyjaśnia, że jest to metoda sprawiająca przede wszystkim, że suche jest łóżko, a więc doraźna. Jej zdaniem, lepiej postarać się o specjalistyczną diagnozę i zacząć leczenie. Warto również zastosować proste i skuteczne metody, takie jak ograniczenie podawania dziecku płynów przed snem oraz dopilnowanie opróżnienia pęcherza moczowego przed spaniem.

Gniadzik uwalnia też rodziców od poczucia winy. W jej opinii, moczenie nocne nie jest problemem wychowawczym. Należy traktować je jako objaw, a nie ostateczne rozpoznanie. W związku z tym, że istnieje wiele przyczyn moczenia, wszyscy pacjenci zgłaszający się do lekarza powinni być poddani dokładnemu badaniu, aby zaplanować leczenie odpowiednie dla każdego pacjenta.

"U większości dzieci mamy do czynienia z pierwotnym izolowanym moczeniem nocnym. W tej grupie dzieci istnieje niewielkie ryzyko współistnienia wad i chorób układu moczowego. Dlatego też nie zleca się badań specjalistycznych w początkowym etapie diagnostyki pierwotnego izolowanego moczenia nocnego. Jednak należy pamiętać, że jest również niewielka grupa dzieci, która wymaga skierowania do odpowiedniego specjalisty" - mówi ekspertka. Podkreśla przy tym, że wybór metody leczenia powinien być ściśle powiązany z przyczynami izolowanego moczenia nocnego. Leki obecnie stosowane są skuteczne i dobrze tolerowane, a ich użycie nie grozi powikłaniami w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami.

Stowarzyszenie "DOBRA NOCKA" zwraca uwagę na korzyści wynikające z leczenia moczenia nocnego. Według lekarzy, zapobiega ono wtórnym zaburzeniom emocjonalnym u dziecka z utrzymującym się moczeniem nocnym i gwarantuje szybki powrót do właściwego funkcjonowania zarówno dziecka, jak i całej rodziny.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska

linemed.pl


 

Raporty