Rodzice dla Zdrowia na Facebookumypacjenci.org na Twitterze mypacjenci.org na youtube mypacjenci.org na slideshare

Mycie zębów w wieku przedszkolnym - linemed.pl

Mając 2,5 roku z reguły kończy się proces wykształcania uzębienia mlecznego. Wyrosło już 20 zębów mlecznych. Teraz w dziecięcych szczękach aż do wieku szkolnego zapanuje spokój. Oznacza to dla Ciebie i Twojego dziecka, że w tej fazie używana będzie ta sama metoda mycia zębów i nie trzeba będzie jej zmieniać. 

Od tego momentu przyzwyczajaj dziecko powoli do pielęgnacji zębów systemem: powierzchnie żucia - powierzchnie zewnętrzne - powierzchnie wewnętrzne (metoda KAI).

Metoda KAI

Metoda mycia zębów KAI jest równocześnie wdrożeniem do systematycznej pielęgnacji zębów. Systematyczność oznacza tu, że przebieg tej czynności jest zawsze taki sam. Ustal razem z dzieckiem, czy będzie zaczynać mycie od szczęki, czy od żuchwy. Rozpoczyna się zawsze od ostatniego zęba. Można tam dotrzeć, przesuwając szczoteczką „wzdłuż łuku zębowego w kierunku ucha". Trzymaj się zawsze ściśle raz wybranego sposobu mycia zębów, a przyniesie to taką korzyść, że czynności w kolejności, do której się przyzwyczaisz, zautomatyzują się. Będziecie zawsze wiedzieli Ty i Twoje dziecko, które zęby są już czyste, a które wymagają jeszcze czyszczenia.

Miej cierpliwość

Miej cierpliwość, Twoje dziecko nie będzie jeszcze myło zębów zbyt starannie. Prof. dr Giilzow stwierdził w 1996 r., że dziecko jest zdolne do samodzielnego wyczyszczenia zębów najwcześniej pod koniec trzeciego roku życia. Dodawaj swoim maluchom zawsze otuchy, wspieraj je w początkowo dość nieporadnych próbach. Nie zapominaj przystawić dzieciom lusterka i pomóż, gdy dziecku zbyt dużą trudność sprawia przełożenie szczoteczki z jednej powierzchni zębów na drugą. Uzgodnij z dzieckiem i przyjmij stałą zasadę: „Najpierw sam myjesz ząbki, potem ja (mama, tata lub inny opiekun) myję ząbki Tobie."

Niezbędne narzędzia

Szczoteczka dla dzieci w tym przedziale wieku wciąż jeszcze powinna być mała i miękka. Dzięki małej główce można dotrzeć do tylnych zębów w kącie żuchwy. Mała szczoteczka jest bardziej zwrotna w ustach, wszystkie miejsca są lepiej dostępne. Ponadto małe szczoteczki nie powodują nieprzyjemnego odruchu wymiotnego.

W tym okresie na szczoteczkę nakłada się porcję dwóch ziarnek grochu pasty dla dzieci (z fluorkami) wielkości jednego-dwóch ziarnek grochu. 

Schemat mycia

Mycie zaczynamy od powierzchni żucia. Pokaż dziecku, jak powinno poruszać szczoteczką tam i z powrotem, poziomo, po wszystkich powierzchniach żucia, około pięć razy po szczęce i pięć razy po żuchwie (lub odwrotnie). Dzięki temu pastę rozprowadza się równomiernie po wszystkich zębach. Sposób ten zapewnia dokładne wyczyszczenie zagłębień i bruzd na powierzchniach żucia, gdzie zagrożenie próchnicą jest największe.

Teraz kolej na powierzchnie zewnętrzne. Szczękę i żuchwę zwiera się, ustawiając je w pozycji jak przy odgryzaniu czegoś. Rzędy zębów są zwarte. Obszernymi ruchami okrężnymi myje się powierzchnie zewnętrzne, poczynając od ostatniego zęba. Szczoteczka zatacza duże okręgi na całym łuku zębowym. Dotarłszy do siekaczy, należy zrobić małą przerwę, przestawić szczoteczkę i znów zacząć od tyłu, od ostatniego zęba trzonowego i przesuwać, aż szczoteczka znów znajdzie się na siekaczach.

 Teraz trzeba jeszcze tylko wyczyścić powierzchnie wewnętrzne. Aby możliwe było umycie powierzchni wewnętrznych, trzeba szeroko otworzyć usta. Powierzchnie wewnętrzne zębów czyści się, wykonując szczoteczką, podobnie jak poprzednio, ruchy wymiatające lub obrotowe, od dziąsła w kierunku zęba (od czerwonego do białego).

Trzeba uzbroić się w cierpliwość i nie rezygnować, jeśli mycie powierzchni wewnętrznych nie od razu się powiedzie. Daj dzieciom czas - niektóre opanowują mycie powierzchni wewnętrznych po prostu nieco później, mniej więcej w wieku 4 lat. Dokładnie umyj dziecku zęby, gdy samo już skończy tę czynność, a wyeliminujesz te drobne niedociągnięcia.

Powierzchnie wewnętrzne rejonu siekaczy myje się szczoteczką w pozycji pionowej. Pionowe ruchy szczoteczki w górę i w dół umożliwiają znacznie lepsze umycie powierzchni wewnętrznych siekaczy niż poziome, lecz oczywiście pasta pryska wówczas z ust na lustro. Przepraszam już teraz wszystkie zajmujące się porządkami matki i wszystkich ojców; ponoszę w pewnym stopniu winę za to, że ich praca w domu nigdy się nie kończy.

Oszczędź Twoim dzieciom aż do wieku szkolnego konieczności mycia zębów przez trzy minuty. Wystarczą dwie minuty. Podstawowa zasada to minuta na szczękę i minuta na żuchwę. Doskonale sprawdza się tu odpowiednio nastawiony minutnik. Może być to specjalny minutnik do mycia zębów, jednak niemal równie dobrze sprawdzi się w tej roli minutnik kuchenny. Im młodsze dziecko i im mniej ma zębów, tym krótszy będzie oczywiście czas mycia. Mycie dziesięciu zębów mlecznych przez dwie minuty byłoby nadgorliwością.

Źródło: E. Lachner „Pielęgnacja zębów dzieci"; wyd. AWM

linemed.pl


 

Raporty